Åderbråck

Allmänt om åderbråck

Det är inte 100% känt vad som är orsaken bakom ytliga blodkärl, men som med mycket annat så verkar den vanligaste orsaken vara ärftlighet. Det är också vanligare bland yrken där man står upp väldigt mycket, såsom sjuksköterskor, lärare och fabriksarbetare. Andra orsaker kan vara övervikt, pubertet, preventivmedel och graviditet. Om de dyker upp i ansiktet kan det vara p.g.a. för mycket solljus. Det är vanligare att kvinnor får dem än män, och ju äldre man blir desto större är chansen att de dyker upp.

Vilka sorts åderbråck kan vi behandla?

Åderbråck, varicer, ådernät, kärlspindlar? Åderbråck på lår, underben? Insida, framsida, utsida, baksida? Det kan var svårt för dig att veta vilken sorts åderbråck du har. Vi kan hjälpa dig med alla varianter av åderbråck och efter en noggrann läkarundersökning kan vi erbjuda dig den metod som är bäst lämpad för just dig.Det finns flera olika slags behandlingar mot ytliga blodkärl. En variant är skleroterapi där man injecerar en mycket koncentrerad saltlösning i blodkärlet. Det finns också laser som får kärlet att dra ihop sig utan att man behöver använda nålar eller liknande. För stora ytliga blodkärl så kan det behövas operation

Injektionsbehandling

Injektionsbehandling (Skleroterapi) innebär att man sprutar in ett kärlretande ämne i små åderbråck som gör att venen drar ihop sig och skrumpnar. Man använder sig av en mycket fin nål och venen bleknar och försvinner. I de allra flesta fall måste man göra upprepade behandlingar innan man når önskvärt resultat, allt beroende på utgångsläget.

Vad kan man förvänta sig tiden efter injektionerna?

Injektionsstället kan te sig som ett insektsbett under några dagar, först får du en lokal svullnad över behandlad hudyta och kärlen kan blir mer markerade än tidigare men de bleknar sedan mer och mer under de närmaste veckorna. Först efter åtta veckor ser man fullt resultat av skleroterapin och kan då avgöra om det behövs fler behandlingar. Större kärl kan bli ordentligt ömmande ett tag. Övergår ömheten i smärta skall mottagningen kontaktas omgående.

Återkommer kärlen?

Man kan inte garantera att alla kärl försvinner. En nybildning av ådernät kan uppkomma om man har ärftlighet för det, då ses ofta tydliga stråk där underliggande större kärl finns. Om man är disponerad att med tiden få fler kärl är detta inget som kan förhindras, naturen har sitt förlopp. Men har det varit stabilt under flera år kan man räkna med lång hållbarhet av behandlingarna. Hos vissa patienter måste man upprepa injektionerna med något eller några års mellanrum. För bästa bestående resultatet bör skleroterapi alltid underhållas efter behov hos varje individ. Variationen av kärlproblematik är stor, alltifrån enstaka kärlpartier till hela ben täckta av ådernät.

Lokal extirpation

Med mycket små snitt, under lokal bedövning och ett virknålsliknande instrument tar man bort synliga åderbråck. Denna metod används ofta som komplettering till alla andra metoder för att göra hela behandlingen komplett, d.v.s att ta bort alla synliga åderbråck.

Boka tid så berättar vi mer. Nu kan vi förutom Uppsala erbjuda vård även till patienter från Enköping, Västerås, Gävle, Falun, Märsta och Stockholm.