Leverfläckar

Pigmenterad hudförändring

Mörkare hudförändringar har många olika namn varav leverfläckar bara är ett. Pigmentnevi är dock den korrekta medicinska termen för de fläckar som även kan kallas födelsemärken eller leverfläckar. Dessa fläckar finns hos alla människor, och framträder i olika hög grad. En del syns tydligt redan vid födseln, men oftast bildas de längre fram i livet. De kan skilja sig åt vad gäller antal, form, storlek och färg, men de flesta är bruna och ganska små.Det krävs läkare med dermatologisk (hud) specialistutbildning och erfarenhet för att bedöma om en leverfläck (lat. Naevus), födelsemärke eller en hudförändring bör tas bort av medicinska orsaker eller inte. För att kunna ha bra förutsättningar för bedömningen så krävs ett så kallat dermatoskop – ett speciellt hudmikroskop som läggs an mot märket.

leverOm vår hudläkare anser att en leverfläck eller annan hudförändring är sjuklig, kommer hon att rekommendera att den tas bort och skickas för analys. Även om en leverfläck eller annan hudförändring inte bedöms som medicinskt skadlig, kan den upplevas som kosmetiskt störande eller sitta på ett sådant ställe att det orsakar obehag och irritation.

På Klinik Hud & Estetik kan vi efter önskemål ta bort leverfläckar och andra hudförändringar oavsett om det finns någon medicinsk indikation eller ej. Detta görs alltid med hänsyn till att uppnå bästa möjliga kosmetiska resultat, vilket vi är specialintresserade av och specialutbildade i.

Man bör vara uppmärksam på om leverfläckar ändrar form, storlek eller färg och om dem börjar klia eller blöda tveka aldrig att uppsöka hudläkare för kontroll.

Kom ihåg att:
Alla leverfläckar bör bedömas av en hudspecialist, med hjälp av ett Dermatoskop innan de tas bort! Leverfläckar som tas bort bör skickas för mikroskopisk analys. Vi använder därför ej Laser mot leverfläckar.